1. محمدحسین حسین زاده بحرینی , بانکداری اسلامی: مانع یا زمینه ساز توسعه؟ , اقتصاد اسلامی و توسعه , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۱۸